Bilety za parkowanie do zwrotu !

W dniu 14-go lutego 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w wyniku czego zmieniła się możliwość egzekwowania od uczestników dróg opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Otóż owe należności w tychże  strefach mogą być pobierane jedynie pod warunkiem prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych – i to jednocześnie znakami pionowymi jak i poziomymi. Jest to ważna informacja dla kierowców gdyż miasta obfitują w płatne parkingi i mimo ponad rocznego czasu obowiązującego rozporządzenia, do tej pory nie zadbano dostatecznie o prawidłowe ich oznakowanie. Taki stan rzeczy ujawnia Bartosz Smoliński – dziennikarz gazety SKARGA.COM niegdyś nazywany strażnikiem strażników. Właśnie w Internecie opublikował kilka miejsc za które wniósł opłatę parkingową a następnie zwrócił się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z wnioskiem o zwrot należności w wysokości 50 gr ! pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Pewność swojego działania i decyzję ową podeprzeć można wyrokiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy postanowieniem z 7-go września 2015r.  w sprawie zarzutu naruszenia art. 33 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji gdzie w części uzasadnienia czytamy, cyt.: Opłaty w strefach płatnego parkowania mogą być pobierane jedynie pod warunkiem prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych – i to jednocześnie znakami pionowymi jak i poziomymi… a także opinią Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z 14-go kwietnia  2015r.  dotyczącą  warunków spełniających możliwość pobierania opłat w strefie płatnego parkowania ( DTD II.4401.83.2015.TW.1 ).

Nasz portal opracował wzór wniosku o zwrot wniesionej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, który jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

– wezwanie do zwrotu opłaty

logoskan

– wzór zwrotu opłaty dodatkowej

logoskan

-umorzenie postępowania egzekucyjnego

logoskan

Dodatkowo: – Ciekaw jestem na jakie przepisy, ustawy i wyroki powoła się ZDiUM, który tak bardzo lubi przytaczać przy ściąganiu należności od właścicieli pojazdów, którzy nie zawsze są użytkownikami dróg zobowiązanymi do opłacenia za postój w strefie płatnego parkowania. Patrząc na działania choćby straży miejskich oraz zarządców dróg to odnoszę wrażenie, że kierowca to taka złota żyła pieniędzy z której trzeba coś uszczknąć. – dalej mówi Smoliński.

Przyglądając się tej sprawie od razu widać, że tu nie tylko chodzi o pieniądze ….

BONUS !

logoskan

plakietka za szybę

SKARGA.COM