Miał być tablet na gwiazdkę a jest niesmak . . .

Do naszej redakcji wpłynęła skarga, sugerująca nie dotrzymanie przez Idea Bank warunków umowy związanych z promocją przy tzw. „koncie z tabletem. Klient, który do nas napisał, podpisał w październiku umowę na rachunek firmowy do którego zamówił kartę płatniczą.

W tym czasie konto firmowe było objęte promocją, gdzie można było otrzymać od banku dość miły i praktyczny w postaci tabletu. Otóż warunkiem otrzymania owego tabletu w ramach promocji należało w ciągu jednego miesiąca dokonać płatności kartą płatniczą na min. 500 złotych oraz zasilić konto kwotą minimalną 1000 zł. Spełnienie tychże warunków gwarantować miało także darmowe prowadzenie rachunku w miesięcznym okresie rozliczeniowym. W celu  skorzystania z w/w oferty,  klient dokonał wszelkich starań związanych z zasileniem konta i dokonaniem wymaganych transakcji  na 3 dni przed zakończeniem miesiąca. Ostatniej operacji zakupu zaliczającej się do sumy kwoty 500 złotowej dokonał 27-go listopada, gdzie to w jednej z sieci odzieżowej nabył torbę za 111,99 zł.

Jakiś czas później zwrócił się do banku z zapytaniem o termin nadesłania tabletu – gdyż chciał tym gadżetem zrobić niespodziankę gwiazdkową swoim dzieciom. Niestety jak się okazało, nie dość, iż „umowny prezent” nie został do niego wysłany to jeszcze został obciążony kosztami prowadzenia rachunku mimo, iż opisane wcześniej warunki zostały przez niego spełnione. Pierwsza odpowiedź na jego zapytanie wskazywała na: nie spełnienie warunków związanych z wymaganą wysokością transakcji kartą. Sam zainteresowany przeliczył owe płatności i nadal obstawał przy tym, iż płatnościami przekroczył 500 zł, zauważył zaś, że ostatni jego zakup zrobiony 27-go listopada został na koncie zaksięgowany 1-go grudnia .

Odpowiedź konsultanta na zgłoszoną uwagę była dość zaskakująca, gdyż oznajmiono mu, iż pod uwagę brana jest data księgowania operacji, ponieważ do czasu jego zaksięgowania, transakcja może być niezrealizowana. Nasz czytelnik stwierdził, iż potraktowano go, cyt.; „zbywająco i jak małe dziecko” ponadto podkreślał, iż zależało mu na tablecie jeszcze przed świętami. Dziwne jest stwierdzenie o późniejszym księgowaniu gdyż klient dokonując zakupu otrzymał towar do rąk własnych więc nie można mówić o niezrealizowaniu transakcji, ponadto księgowanie transakcji nie leży po stronie właściciela karty, na dodatek – raczej do „normalności” należy ewidencjonowanie zakupu na rachunku jeszcze tego samego dnia a trzy-dniowe opóźnienie winno być już raczej rzadkością i to zwłaszcza przy tak małych kwotach.

Według nas, jaki naszego czytelnika oraz klienta banku, wymagane warunki do korzystania z promocji zostało przez niego w pełni spełnione dlatego też zarówno z naszej ciekawości jaki jego prośbę, zwracamy się z zapytaniem do Rzecznika banku z prośbą o szerszą argumentację i wyjaśnienie sprawy.

 

Z zapytaniem zwróciliśmy się do Rzecznika Idea Bank: 29.12.2014 Treść(…): Jak w artykule…
31.12.2014 Odpowiedź z Biura Analiz
Idea Banku
 Treść(…): Szanowni Państwo,
jak zostało wspomniane, zarówno w Regulaminie Promocji Konto z Tabletem oraz Tabeli Opłat i Prowizji Konta wskazane jest, że wymagamy rozliczenia w każdym miesiącu płatności na kwotę min. 500 zł. W transakcji kartowej uczestniczą cztery podmioty tj. Merchant, Agent rozliczeniowy, Organizacja Płatnicza (Mastercard lub VISA) i Bank. Z naszej strony dokonujemy rozliczenia transakcji w dniu, w którym organizacja płatnicza lub agent rozliczeniowy przesłali nam informację o konieczności dokonania rozliczenia. To od szybkości działania tych podmiotów, zależy więc dokładny termin rozliczenia płatności. W kwestii rozliczenia transakcji kartą płatniczą na rachunku klienta nie wyniknęły z naszej strony nieprawidłowości.Oczywiście klient otrzyma tablet – zostanie on doręczony maksymalnie pod koniec stycznia 2015 r. Anulowaliśmy też opłatę za prowadzenie rachunku w kwocie 19,99 zł naliczoną za brak spełnienia warunków w listopadzie br.

Specjalista ds. PR, Klaudia Klimkowska

 

Sprawę uznajemy za zamkniętą.

www.skarga.com