Można jeszcze odzyskać pieniądze z SKOK Wspólnota w Gdańsku !

W lipcu 2014 roku dostaliśmy od naszych czytelników pierwsze niepokojące sygnały o bankructwie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Wspólnota w Gdańsku.
Mocno zaniepokojeni klienci prosili nas o pomoc w sprawie odzyskania wpłaconych do owej kasy oszczędności, które dla nie jednej rodziny były dorobkiem całego życia. Od lipca 2013 roku konta były zablokowane a działalność SKOK Wspólnota zawieszona. Dodatkowo na wniosek KNF-u Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 26-go września 2014r., w sprawie o sygn. akt VI GU 131/14 ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku a w dniu 9-go października 2014r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod poz. 13679 ukazało się ogłoszenie wzywające wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie do 3 miesięcy.
Jak wiadomo wszystkim, oszczędności w takiej „kasie” są objęte gwarancjami ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lecz tylko do wysokości 100 000 Euro, co jak się okazuje nie zaspokoi w zupełności straty jakie mogliby ponieść członkowie w wyniku zainwestowania pieniędzy w upadający dziś już SKOK.

Po dogłębnej analizie udało nam się dotrzeć do adwokata, który zajmując się tą problematyką odzyskał całe oszczędności ze „SKOSK-u” dla rodzin , które je ulokowały i to w znaczenie większych sumach niż objętym funduszem gwarancyjnym 100 000 EURO.
Według nas jest pewnego rodzaju ewenement oraz wyjątek zwłaszcza, że takowa możliwość odzyskania pieniędzy w tego typu podobnych sytuacjach nie będzie możliwe.

Jak się dowiedzieliśmy u pana mecenasa Stanisława Legięcia z Wrocławia pracującego przy tej sprawie, takowe przypadki nie były mu wcześniej znane lecz mimo to uzyskał możliwość , dosłownie uratowania pieniędzy osobom poszkodowanym w tej sprawie, co zresztą skutecznie uczynił dla paru swoich klientów a reprezentowani przez niego członkowie SKOK Wspólnota, odzyskali już ze środków funduszu gwarancyjnego łącznie 1 2 93 0014,13 zł.
Praca i wysiłek nad tą sprawą opłaciła się i jestem moralnie podbudowany oraz zadowolony z takiego obrotu sprawy ratując moich klientów niemalże na ostatnią chwilę – mówi mecenas Legięć. Moja kancelaria pracowała dzień i noc żeby ludzi nie zostawić na przysłowiowym lodzie.
Według naszych ustaleń może być jeszcze ok. 200 osób mogących mieć duże kłopoty finansowe z tytułu ulokowania w kasie swoich pieniędzy, jednakże mają oni jeszcze szansę na ich odzyskanie ,co nieoficjalnie potwierdził nam jeden z klientów wspomnianej wcześniej kancelarii. Została jeszcze do rozdysponowania zabezpieczona kwota w wysokości ponad 24 mln złotych nie wchodząca w skład masy upadłości SKOK Wspólnota.
Jak zawsze swoją pomocą w tej i innej sprawie służy Wam nasz portal oraz dziennikarze www.skarga.com
Osoby zainteresowane mogą się do nas zgłaszać poprzez zakładkę kontakt lub bezpośrednio telefonicznie poprzez dyżurny telefon: 533 666 911.