Nowe zakazy i oznakowanie na ulicy Mosiężnej.

Napisał do nas Pan Piotr.:

Szanowni państwo!
Zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu przyczyny ustawienia znaków B-36 na terenie osiedla przy ulicy Mosiężnej we Wrocławiu.. Ostatniej nocy pojawiły się kolejne znaki B-36, przez które mieszkańcy nie mają już prawie miejsc gdzie do parkowania zgodnie z przepisami.. Chcąc zaparkować blisko domu wiele mieszkańców łamie zakaz zatrzymywania i postoju, a Straż Miejska parę razy w tygodniu, nocą zakłada blokady.. Czy działania Straży Miejskiej są legalne? Czy można coś z tym zrobić?

Pozdrawiam i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Z zapytaniem zwróciliśmy się do Rzecznika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dnia: 2912.2014 Treść(…): Jak w temacie
31.12.2014 Wiadomość od czytelnika.  Czytelnik w korespondencji do redakcji „skarga.com” sygnalizuje, iż mieszkańcy nie mają gdzie parkować i chcąc nie chcąc mimo znaków, zmuszeni są pozostawiać pojazdy na zakazie i w ten sposób padają ofiarami interwencji straży miejskiej.
Odpowiedź  Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia: 27.01.2015 Treść(…): Teren na której znajduje się ulica nie należy do zasobów Miasta, jest prywatną własnością wspólnoty mieszkaniowej. Do władz wspólnoty należą decyzje dotyczące ustalenia warunków parkowania na tym terenie. . .

Podobną sytuacją zajmowaliśmy się już wcześnie i opisaliśmy to w artykule pod tyt.: Pożywka dla Straży Miejskiej i „pomocy drogowej” !
Link do artykułu:
http://skarga.com/aktualnosci/pozywka-dla-strazy-miejskiej-i-pomocy-drogowej/

Wg nas należałoby zwrócić się do zarządcy drogi z uwagą, iż znaki zostały ustawione wbrew obowiązującym przepisom prawnym. Tego typu działania doprowadzają do niepotrzebnych skutków prawnych związanych z interwencjami straży miejskiej.

Przepisy o usytuowaniu i umiejscowieniu takiego oznakowania mówią:

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”  stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika z odrębnych przepisów. Znak B-36 jako bardzo uciążliwy dla kierujących powinien być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zasadą powinien być ograniczony czas obowiązywania znaku.
Ograniczenie zatrzymywania się powinno dotyczyć tylko godzin największego natężenia ruchu. Znak B-36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową autobusową lub trolejbusową oraz na wąskich ulicach dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu. Zasady umieszczania tego znaku są analogiczne jak znaku B-35 (pkt 3.2.36) oraz dotyczą tych samych elementów drogi.

 

W sytuacji próby nałożenia kary grzywny prze SM sugerujemy powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2013r. sygn. akt. IV KK 99/13, którego tezą  jest:

„warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z art. 92 § 1 k.w. jest legalny charakter znaku drogowego, który musi zostać ustawiony przez uprawniony podmiot, z zachowaniem obowiązującej procedury”

www.skarga.com