W Suwałkach jednak zmiany na dobre..

Kilka tygodni temu pisaliśmy o Radzie Miasta Suwałki, która nie chciała współpracować ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze na rzecz wspólnego dobra tj. miasta i jego mieszkańców a przede wszystkim kierowców.

Próba odsunięcia działaczy Stowarzyszenia Prawo na Drodze przez włodarzy miasta Suwałki w toczącej się sprawie skargi zaskarżenia kilku zapisów uchwały Rady Miasta powołującą  strefę płatnego parkowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku jednak się nie powiodła!

20171107_120346(1)

Przypomnijmy:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aleksandra Madej i szef Regionu Pomorsko-Mazurskiego Piotr Jakubiak działacze Stowarzyszenia Prawo na Drodze w październiku zeszłego roku odwiedzili miasto Suwałki. Przyjrzeli się strefie płatnego parkowania. W swoim raporcie wykazali wiele nieprawidłowości w oznakowaniu. Przeanalizowali również uchwałę Rady Miasta i skierowali wniosek do prokuratury o zaskarżenie kilku zapisów uchwały jako niezgodnych z obowiązującym prawem. Prokuratura Rejonowa przychyliła się do wniosku i skierowała skargę do WSA. Po wszczęciu postępowania sądowo-administracyjnego Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie jej do sprawy jako czynnika społecznego na prawach strony, co nie spodobało się włodarzom miasta. Wynajęta przez miasto kancelaria sporządziła pismo wskazując, że Stowarzyszenie nie może wziąć udziału w sprawie, argumentując tym, że wykracza poza swoje kompetencje. Prokuratura jednak nie sprzeciwiała się wnioskowi Stowarzyszenia.

23949200_1533263680060665_1944046371_o

Na fotografii: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  SPnD i szef Regionu Pomorsko-Mazurskiego.

Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał wniosek Stowarzyszenia Prawo na Drodze i dopuścił organizację do udziału w rozprawie, która odbędzie się 19 czerwca. Stowarzyszenie będzie mogło przedstawić w Sądzie swoje merytoryczne argumenty, których jednak włodarze miasta Suwałki będą musieli wysłuchać jak również odnieść się do nich.

 

Aleksandra (M) b. Ruda