MIAŻDŻĄCA OPINIA BIEGŁEGO W SPRAWIE RADARU – ISKRA 1

Dnia 19 kwietnia br. w Sądzie Rejonowym w Gryficach po apelacji Komendy Powiatowej w Gryficach po raz drugi zapadł wyrok uniewinniający w sprawie Iskra 1

Sygn. Akt. W 830/16. Sprawa jest zakończona, a wyrok jest prawomocny.

Do rzekomego zdarzenia przekroczenia prędkości przez obwinionego Marka Walczaka doszło 18 stycznia 2016 r. na drodze W 109 w woj. zachodniopomorskim, któremu gryficka policja bezzasadnie zarzuciła przekroczenie prędkości i wniosła sprawę do sądu.

 

Obwiniony Marek Walczak w sprawie bronił się sam. Rozpraw odbyło się łącznie 12, a akta sprawy liczą 339 stron. W sprawie przez Gryficki Sąd Rejonowy został powołany biegły sądowy w dziedzinie przyrządów do pomiaru prędkości Piotr Białobrzycki. W swej opinii, która liczyła 51 stron sporządzonej na zlecenie sądu, biegły wypowiedział się bardzo szczegółowo na szereg okoliczności i między innymi wskazał;

 

– brak szkoleń policjantów z obsługi urządzeń radarowych

– manipulowanie tekstem instrukcji urządzenia pomiarowego

– podważał legalność posługiwania się przyrządem ISKRA 1 w procedurach kontroli ruchu drogowego

a także wskazał, że ISKRA 1 nie spełnia wymogów polskiego prawa metrologicznego, wobec czego nie można stwierdzić, że przyrząd  ten dokonuje prawidłowych pomiarów i któremu pojazdowi została zmierzona prędkość oraz że parametry badań odporności przyrządu na warunki środowiskowe ( wilgotność względna powietrza ) zostały zaniżone, a wyniki badań zmanipulowane.

20170127_143341

Takiej opinii na temat miernika prędkości ISKRA 1 w Polsce jeszcze nie było. Sam obwiniony nazwał ją „białym krukiem”.

 

Sąd nie miał wątpliwości co do niewinności obwinionego. Uznał opinię biegłego za wiarygodną i jednoznaczną.

Czy po takiej opinii, która miażdży bezsprzecznie przyrząd ISKRA 1,  polskie sądy zaczną

uznawać rację kierujących?

Zobaczymy, a my będziemy opisywać takie sprawy.

20180419_105608 Dziennikarze SKARGA.COM

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi materiałami, które opublikowane są na stronie Stowarzyszenia Prawo na Drodze;

http://prawonadrodze.org.pl/opinia-bieglego-w-sprawie-o-pomiar-predkosci-iskra-1/

oraz fragmentem filmu z rozprawy;

https://www.youtube.com/watch?v=9p12Pqqh_VY

Aleksandra Madej