Paragon fiskalny. Potrzebne są zmiany przepisów.

DLA KOGO PARAGON ?

Od czasu kiedy 4 lipca 2002r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników stało się jasne i zarazem konieczne, że sprzedawca paragony musi drukować i musi je wydawać bez względu na to – czy klient sobie tego życzy czy też nie.

W praktyce okazało się jednak, że ten obowiązek dla samych sprzedawców jest często uciążliwy. Klienci nie zawsze chcą otrzymywać paragony, a fiskus korzysta tylko z okazji, aby ukarać za brak wydania tego „mikro-dokumentu”.

Oczywiście, inspektorzy skarbowi twierdzą, iż stoją po stronie klienta i bronią jego interesów. Argumentują to tym, że sprzedawca, który nie wręcza klientom paragonów, narusza dobro konsumenta i odbiera mu możliwość złożenia reklamacji.  Wydanie paragonu ujawnia faktyczne naliczone ceny produktów, zamyka ostatecznie transakcje i prawidłowo ewidencjonuje sprzedaż wraz z jego podatkami. Wydruk paragonu i jego wydanie utrudnia także sprzedawcy  anulowanie lub cofnięcie transakcji,  co mogłoby ułatwić uzyskanie nielegalnego dochodu, narazić na stratę właściciela firmy lub narazić na stratę Skarb Państwa.

Faktycznie jest w tym sporo racji, lecz kilkadziesiąt lat wolnego handlu pokazuje, że na nieuczciwych sprzedawców nie ma mocnych, a ofiarami inspektorów skarbowych padają głównie ci, uczciwi, którzy na braku wydania paragonu są przyłapywani w chwili natężonego ruchu lub chwilowej nieroztropności. Pragniemy zauważyć, że sam fakt wydrukowania pozostawia ślad na drugiej rolce wewnątrz kasy fiskalnej.  Ponadto wyrzucenie paragonu do kubła po to tylko, żeby nie zaśmiecał lady sklepowej, gdyż klienci owych paragonów nie odbierają, jest traktowane jednoznacznie z brakiem jego wydania. Kontrole urzędników skarbowych zauważalne są coraz częściej na imprezach plenerowych, w szczytowym sezonie turystycznym, gdzie natłok klientów wymusza wręcz na sprzedawcach pracy na wysokich obrotach. Nadmiar obowiązków sprzyja w pominięciu uporczywemu wydawaniu paragonów, nie zawsze komukolwiek potrzebnemu. ”Nabijania” transakcji pilnują sami sprzedawcy, przedsiębiorcy i właściciele punktów usługowych lub handlowych, choćby dlatego, żeby rozliczyć się na koniec zmiany lub dnia z pieniędzy, jakie winne być w kasie. Sami klienci zainteresowani są otrzymaniem paragonu najczęściej przy transakcjach na duże kwoty lub zakupie rzeczy podlegającym gwarancji takich jak np. sprzęt RTV,  odzież czy obuwie. Ci ostatni zwłaszcza najczęściej upominają się o dowód zakupu.  W sytuacji samomobilizacji sprzedawców i klientów nie jest tak potrzebne restrykcyjne karanie oraz kontrolowanie handlujących mających i tak już nadmiar obowiązków na swojej głowie.  Przecież ofiarami fiskusa padają głównie osoby, które wywiązują się z obowiązku fiskalnego i transakcje rejestrują na kasie.

Proponujemy zniesienia bezwzględnego wydawania paragonu nabywcy jednak z zastrzeżeniem, iż dowód sprzedaży winien być wydany na wyraźne polecenie nabywcy, a także wydawany bez wyjątku przy sprzedaży na odległość, np. przy zakupach przez Internet, gdzie argumentacja winna być tu z przyczyn oczywistych zbędna. Obowiązek rejestracji każdej sprzedaży pozostałby bez zmian.

Ułatwienie „życia” przedsiębiorcom i pracownikom winno leżeć także w interesie Państwa. Powalczmy zatem o zmianę przepisów i prawa łagodząc  je, co winno sprzyjać nam wszystkim.

Na stronie skarga.com pojawiła się propozycja zmiany ustawy, czy ją przedsiębiorcy poprą ?

TREŚĆ PROPOZYCJI

Propozycja zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, szczegółowo określa m.in. wymogi, co do treści paragonu fiskalnego (§ 4 ust. 6) i wydawania wydruku paragonu lub faktury VAT nabywcy (§ 5).

Z pośród propozycji naszych czytelników wybieramy wyżej podaną treść zasługującą na uwagę wszystkich przedsiębiorców, osób działających w handlu i usługach. Czekamy na Wasz odzew, propozycje, opinie pomoc w celu przeforsowania zmiany w w/w przedstawionym rozporządzeniu.

Zmiana miałaby dotyczyć zniesienia obowiązku wydawania paragonów z wyjątkiem transakcji zawartych na odległość, mowa tu głównie o paragrafie 5.1 punkcie 1), cyt.:

 § 5. 1. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do:

1) dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy, który mógłby brzmieć:

§ 5. 1. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do:

1) dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu na życzenie nabywcy i każdo razowo wydawanego przy transakcjach zawartych na odległość.

AKTUALIZACJA: 20 marzec 2014

Przez sześć tygodni akcji „Weź paragon” kontrolerzy fiskusa wystawili firmom 18 tys. 693 mandatów na łączną kwotę 5 mln zł !

FISKUS NAZWAŁ TO EDUKACJĄ !

http://tvn24bis.pl/informacje,187/ministerstwo-finansow-wystawilo-18-tys-mandatow-za-brak-paragonu,409773.html

Licznik zebranej kwoty na opracowanie prawne sprawy:

Brakuje: 5000

Zebrano: 0 zł

Opracowanie sprawy przez biuro prawne

 • Jakie są przepisy
 • Kto jest stanowi
 • Odpowiedzialność
 • Szkodliwość
 • Kto może je zmienić

Prowadzenie sprawy - 100tys. zł

 • Złożenie pozwu
 • Założenie sprawy
 • Lobbing
 • Skierowanie sprawy do osób odpowiedzialnych (posłów, senatorów)
 • monitoring poczynań i referowanie

Opracowanie nowych przepisów - 50tys. zł

 • Opracowanie ustawy
 • Rozporządzenia zmieniające złe przepisy
 • Gotowiec dla rządu, posłów, senatorów oraz innych urzędników