Odsetki od spóźnionych rachunków dostarczonych pocztą!

Pan Bernard z Wrocławia ostatnie rachunki za gaz otrzymuje po terminie płatności. Takowe doręczenie poczty skutkuje automatyczną koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty w postaci odsetek za opóźnienie. W obydwu przypadkach poczta dostarczyła rachunki 6 dni po terminie płatności. Zastanawia nas kto ponosi odpowiedzialność za takowy stan rzeczy i kto winien faktycznie zapłacić odsetki od spóźnionej faktury. Nasuwa się pytanie.. Czy jest to forma wymuszenia na klientach, elektronicznego odbioru faktur? Z interwencją w powyższej sprawie zwróciliśmy się do firmy TAURON Polska Energia.

Poprosiliśmy o udzielenie  informacji przedstawicielstwo Tauron Polska Energia.

TREŚĆ SKARGI:

Dzień Dobry!

Otrzymaliśmy od czytelnika  informację , iż otrzymuje on, od firmy Tauron  rachunki drogą pocztową kilka dni po terminie płatności. W wyniku czego płatności, które dokonuje są dodatkowo obciążone odsetkami. Twierdzi on, iż zgłaszał ten problem telefonicznie już przy pierwszej takiej sytuacji ale następny rachunek także został mu dostarczony po terminie płatności. Rachunki posiadają numery: G/G1/0151316/22 z terminem płatności do 22.06.2022 (dostarczony w dniu 28.06.2022) oraz

G/G1/0207592/22 z terminem płatności do 25.08.2022 (dostarczony w dniu 31.08.2022).

Czytelnik owy czuje się pokrzywdzony obciążeniem odsetkami, którymi został obarczony z winy Państwa firmy. W związku z powyższym proszę o informację, jak można temu problemowi zaradzić aby nie powtarzały się one w przyszłości? Kto wg Państwa ponosi winę jego straty finansowej i winien ponosić tego konsekwencje? Kiedy dokładnie są wysyłane rachunki do Państwa klientów?

Działanie skarga.com:08.09.2022 wysłano skargę do Tauron Polska                     Treść: j.w.
 Tauron Polska      W oczekiwaniu


Skargę opracowała Aleksandra Madej

Licznik zebranej kwoty na opracowanie prawne sprawy:

Brakuje: 5000

Zebrano: 0 zł

Opracowanie sprawy przez biuro prawne

 • Jakie są przepisy
 • Kto jest stanowi
 • Odpowiedzialność
 • Szkodliwość
 • Kto może je zmienić

Prowadzenie sprawy - 100tys. zł

 • Złożenie pozwu
 • Założenie sprawy
 • Lobbing
 • Skierowanie sprawy do osób odpowiedzialnych (posłów, senatorów)
 • monitoring poczynań i referowanie

Opracowanie nowych przepisów - 50tys. zł

 • Opracowanie ustawy
 • Rozporządzenia zmieniające złe przepisy
 • Gotowiec dla rządu, posłów, senatorów oraz innych urzędników