Czy jesteś za finansowaniem procentowym urzędników z budżetu?

2. Zakładając, że podatek VAT wynosi na dzień dzisiejszy 23%, a dany urząd dostaje na swoje utrzymanie np. 0,5 mld zł. dostawałby procentowo tą samą kwotę – ustalając procent z budżetu.

3. Zabezpieczając się przed podnoszeniem podatku VAT przez urzędników – wprowadzenie mechanizmu, że jeśli VAT BĘDZIE PODWYŻSZANY procent będzie malał, a [przy obniżaniu podatku- wzrastał.

4. Z przyznanych pieniędzy urzędy ponosiłyby koszty pozwów i spraw.

5. Dla urzędników też ma to plusy – gdyż zmniejszając teraz koszty, mogą mieć większe pensje.

Licznik zebranej kwoty na opracowanie prawne sprawy:

Brakuje: 5000

Zebrano: 0 zł

Opracowanie sprawy przez biuro prawne

 • Jakie są przepisy
 • Kto jest stanowi
 • Odpowiedzialność
 • Szkodliwość
 • Kto może je zmienić

Prowadzenie sprawy - 100tys. zł

 • Złożenie pozwu
 • Założenie sprawy
 • Lobbing
 • Skierowanie sprawy do osób odpowiedzialnych (posłów, senatorów)
 • monitoring poczynań i referowanie

Opracowanie nowych przepisów - 50tys. zł

 • Opracowanie ustawy
 • Rozporządzenia zmieniające złe przepisy
 • Gotowiec dla rządu, posłów, senatorów oraz innych urzędników