Anonimowy funkcjonariusz!

Czy funkcjonariusz może być anonimowy ? Nie zawsze jest możliwość poprosić funkcjonariusza służb mundurowych o dane personalne a jeżeli to robimy, nie zawsze chce on nam je podać. Czy może on stać ponad prawem? Proponujemy więc, wprowadzenie obowiązku umiejscowienia, choćby numeru służbowego, w widocznym dla wszystkich miejscu ! 

Na pewno, nie jeden raz spotkaliście się z sytuacją gdy funkcjonariusz poprosił Was o okazanie dokumentów i przypuszczalnie zastanawialiście się też, czy miał do tego prawo czy też nie. Do tego typu działań uprawnia ustawodawca określając jednak w jakich przypadkach funkcjonariusz może dokonywać takich czynności z podziałem na służby do tego uprawnione. Tak więc funkcjonariusz straży miejskich/gminnych nie zawsze może nas legitymować gdyż musi przestrzegać ustawę o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1383). My także, nie mamy prawa w każdej sytuacji prosić jego o udzielenie nam swoich danych identyfikacyjnych. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie będziemy mieli być wylegitymowani, funkcjonariusz owy zobligowany jest do odpowiedniego zachowania się, tj. zanim zostaniemy poproszeni o pokazanie dokumentu, ma on obowiązek podać swój stopień, imię oraz nazwisko. Jeśli jest w mundurze, powinien mieć w widocznym miejscu numer służbowy. Poza tym ma obowiązek podać przyczynę oraz podstawę prawną do wylegitymowania nas.
Na bezpodstawne lub przeprowadzone w niewłaściwej formie wylegitymowanie przysługuje nam skarga do przełożonego funkcjonariusza lub zażalenie do prokuratury.
Niestety inaczej mają się sprawy kiedy sami chcielibyśmy ustalić personalia policjanta lub strażnika miejskiego gdy moglibyśmy przypuszczać, iż osoba taka niekompetentnie wykonuje swoją pracę lub zachowuje się w sposób nieetyczny. Każdy funkcjonariusz posiada tzw. numer służbowy wybity na odznace, którą zawsze winien nosić przy sobie. Jest to numer przypisany konkretnej osobie i gwarantuje to odrobinę anonimowości funkcjonariusza. Tylko po co ? Mimo iż, umundurowanie, oznaczenia oraz wzór znaku identyfikacyjnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz.U.1998.112.713 z późniejszymi zmianami (Dz.U.2004.227.2297) odznaka takowa nie zawsze jest widoczna, nawet jeżeli jest umiejscowiona na wysokości piersi funkcjonariusza. Niekiedy zakrywa ją inny rodzaj odzieży będący na wyposażeniu służb mundurowych i może być to kurtka, kamizelka odblaskowa a nawet peleryna przeciwdeszczowa. Jeżeli więc pojazdy uprzywilejowane, także posiadają dodatkowe numery identyfikacyjne – widoczne dla wszystkich, to dlaczego funkcjonariusze nie mogą ich mieć np. na ramieniu, nakryciu głowy lub plecach. Ewentualne dojście do danych funkcjonariusza oraz jego identyfikację przez jego zwierzchników lub inne organy ścigania byłoby znacznie uproszczone, wszak osoba taka nosi mundur żeby nie być anonimowa.
Pojawia się więc propozycja zmiany przepisów, tj.:
– Określenie miejsca usytuowania numeru służbowego umundurowanego funkcjonariusza oraz wielkość i czcionkę cyfr.
– Konsekwencje braku respektowania nałożonego w/w obowiązku

CHCESZ WSPIERAĆ AKCJĘ ?

KUP E-GAZETĘ „SKARGA.COM”

photo5

Licznik zebranej kwoty na opracowanie prawne sprawy:

Brakuje: 5000

Zebrano: 0 zł

Opracowanie sprawy przez biuro prawne

 • Jakie są przepisy
 • Kto jest stanowi
 • Odpowiedzialność
 • Szkodliwość
 • Kto może je zmienić

Prowadzenie sprawy - 100tys. zł

 • Złożenie pozwu
 • Założenie sprawy
 • Lobbing
 • Skierowanie sprawy do osób odpowiedzialnych (posłów, senatorów)
 • monitoring poczynań i referowanie

Opracowanie nowych przepisów - 50tys. zł

 • Opracowanie ustawy
 • Rozporządzenia zmieniające złe przepisy
 • Gotowiec dla rządu, posłów, senatorów oraz innych urzędników