Wygrał zwrot 1,70 zł za strefę płatnego parkowania w Szczecinie!

30 sierpnia b.r.  zapadł wyrok w sprawie zwrotu nienależnie pobranej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w Szczecinie. Mieszkaniec tego grodu , wytoczył proces cywilny o zwrot 1zł i 70 groszy i wygrał. Prowadząca sprawę SSR w Szczecinie w wydziale cywilnym , Pani  Justyna Barczyk-Swalska , co z naszych obserwacji rzadko się zdarza, bardzo rzetelnie, wnikliwie i drobiazgowo poprowadziła postępowanie , czego  najlepszym  dowodem  jest , sporządzone pisemne uzasadnienie wyroku aż na 12 stron. W rezultacie , gmina miasto Szczecin, musi zwrócić 1,7 zł wraz z odsetkami. Wygrany wyznał naszemu redakcyjnemu koledze, iż to „policzek” wymierzony władzom  miasta , a jednocześnie publiczne wskazanie nieuczciwości i pazerności gminy, która za wszelka cenę  dąży  do  osiągnięcia  korzyści  majątkowych  kosztem  jej  kierowców naszego miasta.. chodzi oczywiście o Szczecin.

 

Sygnaturę sprawy oraz kopię wyroku, umieszczamy poniżej.

WYROK

Wyrok nie jest prawomocny.

Zawsze czekamy na Państwa sprawy poprzez zakładkę kontakt lub bezpośrednio pod dyżurnym telefonem: 533 666 911.

Skarga.com