Wałbrzyska Straż Miejska rządzi się swoimi prawami !

Wałbrzyska Straż Miejska rządzi się swoimi prawami !

Kilka miesięcy temu nasz portal zajmował się sprawą fotoradarów  pracujących w częstotliwościach 34,0 GHz oraz 34,3 GHz. Prowadzona korespondencja z Urzędem Kontrolo Elektronicznej doprowadziła do ujawnienia nieprawidłowości związanych z użytkowaniem  „radarów” przez straże miejskie, gminne oraz Inspekcję Transportu Drogowego.  Jak się okazuje, najczęściej spotykane fotoradary i to pod kilkoma postaciami, tj. na trójnogu, „śmietniku”, słupie oraz w pojazdach służbowych straży lub ITD to urządzenia działające bez odpowiednich zezwoleń. W rozmowie z Zastępcą Dyrektora UKE Andrzejem Miklińskim z Departamentu Kontroli dowiedzieliśmy się, że częstotliwości o których mowa były „od zawsze” wykorzystywane do radiolokalizacji przez użytkowników rządowych i korzystanie z urządzeń  działających w zakresie fal 34,0 GHz oraz 34,3 GHz jak to jest w przypadku fotoradarów  „Multanowa 6F” oraz czeskiego producenta „AD9” który poniekąd wytwarza takowe radary dla przemysłu zbrojeniowego i to między innymi do samonaprowadzających rakiet. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że żaden z podmiotów korzystający z fotoradaru nie ubiegał się o dodatkowe pozwolenie na korzystanie z w/w częstotliwości z góry zapewne zakładając, iż homologacje producenta oraz świadectwo legalizacji wydawane przez Główny Urząd Miar w zupełności wystarczają.  Jednakże w przesłanym do nas oświadczeniu UKE  czytamy:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U. z 2014 r., poz. 161) zakres częstotliwości 33,4 – 34,2 GHz (poz. 523) oraz 34,2 – 34,7 GHz (poz. 524) jest przeznaczony do wykorzystywania w Radiolokalizacji Pol.22 przez użytkowników rządowych. Pol.22 oznacza, że dopuszcza się użytkowanie jako cywilne określonych częstotliwości po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Mając na uwadze, że wymienione zakresy częstotliwości są zakresami NATO typu 1, zarządzanie częstotliwościami nie leży w gestii Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami a prowadzone jest przez NATO, które jest organem właściwym do wydawania zgody na wykorzystywanie ww. częstotliwości.

Reasumując: nie jest dozwolona praca urządzeń do pomiaru prędkości w ruchu drogowym wykorzystujących częstotliwości 34,0 GHz oraz 34,3 GHz.

Po ujawnieniu tych informacji w całej Polsce wyłączono ok. 80-ciu fotoradarów. Sprawdziliśmy, iż lipcu 2015r. w samym tylko Wrocławiu Straż Miejska ściągnęła z ulic trzy fotoradary w tym dwa tzw. mobilne mieszczące się w samochodach Skoda Octawia. Podobnie postąpiła także Straż Miejska w Środzie Śląskiej  i rozstała się z ”radarem”  bez większego żalu gdyż pracownicy tamtejszej jednostki stwierdzili, że wolą inaczej służyć  lokalnej społeczności.

Odmiennie sprawy mają się w Wałbrzychu.

Tamtejsza Straż Miejska nadal korzysta z urządzenia pomiarowego „Multanowa 6F” z roku 2008, co ciekawe uzyskali oni świadectwo legalizacji ponownej z Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach i to w czasie kiedy o zakazanych częstotliwościach w ruchu drogowym było już głośno. Jakby tego było mało, zdarzyło się już, że tego typu urządzenie nie posiadało nawet oznaczenia CE, jak miało to miejsce w Straży Miejskiej w Skoczowie gdzie fotoradar umiejscowiony w tzw. słupie został wyłączony 4-go marca 2015r. po kontroli UKE. W rozmowie telefonicznej Kierownikiem Referatu Wykroczeń, Fotoradaru i Monitoringu Wizyjnego Wałbrzyskiej Straży Miejskiej otrzymaliśmy potwierdzenie dla informacji od naszych czytelników, iż Multanowa 6F jest nadal w użytkowaniu straży. Tamtejsi funkcjonariusze twierdzą iż, mają wszystkie stosowne pozwolenia aby móc nadal korzystać z fotoradaru. Zastępca Dyrektora UKE twierdzi jednak, iż w przypadku wykrycia  korzystania z urządzeń nadawczo odbiorczych bez odpowiednich zezwoleń przez Straż Miejską na gminę zostanie nałożona kara.

Mec. Łukasz Kiwała  z Wrocławskiej Kancelarii prawnej Kiwała& Wspólnicy podkreśla, iż kierowcy którzy otrzymali zdjęcie takowego radaru winni zgłaszać sprawę na policję przedstawiając jako dowód pismo ze Straży Miejskiej wszak ustawa z 16-go lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Art. 208  mówi o konsekwencjach karnych za korzystanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez wymaganego pozwolenia. Następnie należałoby pamiętać, iż w sprawie o wykroczenie drogowe przed sądem, kierowca taki winien wnioskować niedopuszczenie dowodów pochodzących z przestępstwa a także prosić o wstrzymanie sprawy do czasu wyjaśnienia postępowania w sprawie naruszenia prawa telekomunikacyjnego.

Dzięki czytelnikom dowiadujemy się, że w Wałbrzychu przy ul. Sikorskiego fotoradar  pracuje mimo, iż powiadomiliśmy tamtejszą Straż Miejską o konsekwencjach grożących z użytkowania tegoż urządzenia.  ( data wykonanego zdjęcia:30.09.2015)

fotoradarwalbrzych

Dziękujemy czytelnikom za czujność i kontakt z nami.

Zawsze czekamy na Państwa sprawy poprzez zakładkę kontakt lub bezpośrednio pod dyżurnym telefonem: 533 666 911.

Redagował: Bartosz Smoliński