Przyszedł ZAiKS do fryzjera . . .

Zdawałoby się, że to żart ale . . . ? niestety nie . . .

Do jednego z Wałbrzyskich fryzjerów przyszedł z kontrolą ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ), próbując właścicielowi zakładu nałożyć karę za odtwarzanie muzyki na jego terenie a co przez co rozumie jej rozpowszechnianie. Zdaniem ZAiKSU właściciel odtwarzając utwory uzyskuje w ten sposób dochód ( nie precyzuje czy dodatkowy i czy w sposób stały ), podaje także, iż w ciągu roku dochodzi do ok. kilkunastu sporów, których finał znajduje miejsce na sali sądowej i nadodatek w większości przypadków z wyrokami na korzyść stowarzyszenia. Należałoby wnioskować, iż pozostała część spraw zostaje wygranych przez pozwanych niezgadzających się z roszczeniami ZAiKSU. Niestety organizacja ta, drogę postępowania sądowego ma dość uproszczoną gdyż oskarżeniem zajmuje się policja i prokuratura a konsekwencje przegranej sprawy przez pozwanego a dokładnie oskarżonego są bardziej dotkliwe dla osoby posądzonej o przestępstwo, ZAiKS porażki raczej nie odczuje poza najwyżej urażoną ambicją i mniejszego wpływu do kasy za brak składek. Za postępowania w tych i podobnych sprawach zapłaci natomiast społeczeństwo. Właściciel lokalu fryzjerskiego nie składa jednak rękawic i zapowiada batalię w swojej obronie. Obecnie zbiera podpisy i oświadczenia od swoich klientów o tym, że poza dźwiękiem nożyczek, nie słyszą niczego innego. Ciekawe co na to ZPAV (Związek Producentów Audio-Video), który zapewne chciałby szybko zapomnieć o ogromnej porażce z w walce z wrocławskim portalem „OdSIebie.com” (Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, II Wydział Karny, z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt II K 1331/10 oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu Odwoławczego, IV Wydział Odwoławczy z dnia 6 lutego 2013 r. dot. tej samej sprawy uniewinniającej administratorów i właścicieli w/w strony.

Oprócz ZAiKS-u i ZPAV-u, jest jeszcze dwanaście podobnych temu organizacji i opłacanie składek jednej z nich nie wyklucza obowiązku wnoszenia opłat pozostałym.

Źródło informacji:
http://www.prw.pl/articles/view/32313/muzyka-tylko-dla-personelu

http://www.nowemedia.org.pl/joomla/index.php/orzecz/item/836-tw%C3%B3rcy-serwisu-odsiebiecom-uniewinnieni-pa%C5%84stwo-znowu-wysz%C5%82o-przed-szereg

oraz oczywiście www.skarga.com

AKTUALIZACJA Z DNIA: 14.04.2014
Sąd oddalił roszczenia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, twierdząc iż słuchanie muzyki w zakładzie fryzjerskim nie mogło mieć wpływu na zwiększenie przychodów .Właściciel zakładu w raz z obrońcą powołał się  na pkt. 2 Art. 24. ustawy o prawie autorskim także przedstawił księgi podatkowe, które miały pokazać, że nie ma związku pomiędzy słuchaniem radia a wzrostem przychodów jego zakładu. Dodatkowo dołączył jako dowód – oświadczenia ponad 270 klientek, które napisały, że w zakładzie nie słuchały muzyki co Sąd przyjął jako dowód w sprawie.

USTAWA

z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych1)

(tekst jednolity)

 

Oddział 3

Dozwolony użytek chronionych utworów

Art. 24. 

2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.

 

znak

UWAGA !

OSOBY ZAINTERSOWANE PODOBNĄ SPRAWĄ !

ZGŁASZAJCIE SWOJE TEMATY DO NAS !

e-mail:skarga@gmail.com

Skarga.com ma dla zainteresowanych jeszcze jedną propozycję.

Otóż istnieje możliwość opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego na poczcie.

Jest to koszt nieporównywalnie mniejszy od płatności na rzecz stowarzyszeń „audio”.

Przy rezygnacji bądź odmowie podpisania umowy z jednym z któryś organizacji można powołać się na art. 24 ustawy z dnia 4-go lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopia do wglądu w załączniku poniżej.

logoskan