Minus 70 w Szczecinie – to liczba miejsc postojowych na których pobierano opłaty z naruszeniem prawa… pobierano! bo od kilku dni już nie…

Dziennikarz portalu skarga.com działający na terenie zachodniopomorskim niemalże od lat monitoruje kwestie pobierania opłat w strefach płatnego parkowania w mieście Szczecin.

W mieście tym jest wiele miejsc, które są nieprawidłowo oznakowane  gdzie nieświadomi kierowcy ponosili opłaty za postój a także dodatkowe opłaty z tytułu nieopłacenia postoju. Przypomnijmy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli miejsce postojowe nie zostanie oznakowane w sposób właściwy znakiem pionowym i poziomym, należy uznać, że miejsce to nie może zostać zakwalifikowane jako miejsce spełniające wymogi stanowiska postojowego w myśl nowelizacji rozporządzenia obowiązującej od 14 lutego 2014 roku. Tym samym naliczenie opłaty za postój w takim miejscu lub nałożenie opłaty dodatkowej wskutek nieuiszczenia opłaty za postój jest nielegalne, gdyż takie miejsce nie spełnia kryteriów płatnego miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania.  Także, możliwość pobierania opłat w strefie jest możliwa po spełnieniu  wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1326) w dniu 6-go marca 2014r

Zatem, czy pobieranie opłat w miejscach w których nie należy pobierać opłat za postój nie jest przysłowiowym „okradaniem” kierowców?

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego:

rączkiplay

Osoby, które uważają, iż mogą być pokrzywdzone w podobnej sprawie mogą liczyć na naszą pomoc.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: skarga.com@gmail.com

w nagłówku wpisz SPP i w  cudzysłowie  „miasto”.

SKARGA.COM