JAK LEGALNIE STAĆ SIĘ POSIADACZEM BRONI PALNEJ

Zainteresowanie społeczeństwa bronią palną oraz możliwością jej legalnego posiadania w ostatnim czasie znacznie wzrosło. Zapytaliśmy o to pana Damiana Łęszczaka znanego poznańskiego pasjonata i kolekcjonera broni palnej, uczestnika grup rekonstrukcyjnych oraz instruktora strzelectwa, członka Stowarzyszenia Zbrojownia jak przeciętny obywatel może wejść w posiadanie broni i jakie warunki musi spełnić (krok po kroku).

RELACJE MOŻNA OBEJRZEĆ NA KANALE PIĘKNA I BESTIA TV

W Polsce przepisy prawa umożliwiają legalne posiadanie broni palnej, wydaje się ją w szczególnych celach. Są określone w Ustawie o broni i amunicji. Pozwolenie można otrzymać w celach:

  • ochrony osobistej
  • ochrony osób i mienia
  • łowieckich
  • sportowym
  • rekonstrukcji historycznych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych

Najprostszym sposobem na zdobycie pozwolenia jest zapisanie się do Stowarzyszenia Sportowego o charakterze strzeleckim. Aby móc rozpocząć kurs na posiadanie broni trzeba mieć ukończone 21 lat, być niekaranym, przejść badania lekarskie oraz zamieszkiwać na terenie kraju. Członkiem stowarzyszenia musimy być przez okres minimum 3 miesięcy. W tym czasie członkowie zapoznają się m.in. z budową broni, uczą się właściwej jej obsługi tj. przyjmowanie postaw strzeleckich, pracy na spuście, zgrywania przyrządów, manualnego operowania częściami i elementami czyli swobodnego poruszania się bronią. W trakcie systematycznego uczestnictwa na zajęciach, zakładana jest karta stażysty, w której odnotowuje się aktywność strzelecką oraz szkolenia danej osoby. Niezbędnym szkoleniem umożliwiającym zapoznanie się z budową broni i zasadą jej funkcjonowania jest bronioznawstwo, które jest wymagane, i które skutecznie pomoże zdobyć wiedzę niezbędną aby zdać egzamin państwowy. Ustawodawca jasno określa warunki jakie są potrzebne do zdania najpierw egzaminu wewnętrznego kompetencyjnego, który ma na celu sprawdzenie m.in. naszej umiejętności posługiwania się bronią czy znajomości jej budowy. Kolejnym krokiem jest egzamin praktyczny ze strzelania, na którym musimy wystrzelać określoną liczbę punktów. Jeżeli oba egzaminy zakończyliśmy sukcesem, wtedy z uśmiechem możemy podejść do egzaminu państwowego, dzięki któremu staniemy się szczęśliwymi posiadaczami patentu strzeleckiego w zakresie broni sportowej.

Po otrzymaniu patentu z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego niezbędne dokumenty tj.  ogólne badania lekarskie, badania psychologiczne składamy w Wydziale Postępowań Administracyjnych danej Komendy Wojewódzkiej, dokonujemy opłaty i w okresie ok. 30 dni (dziś może to być dłuższy czas oczekiwania) kandydat na posiadanie broni jest sprawdzany pod kątem niekaralności, co jest istotnym elementem do uzyskania pozwolenia. Po tym czasie decyzją administracyjną osoba otrzymuje dokumenty umożliwiające już nabycie broni w sklepie z koncesją na obrót bronią palną i amunicją.

Kolejny krok to kwestia zaopatrzenia się w urządzenie do przechowywania broni, jest to bardzo ważny element z uwagi na to, że nie wolno przechowywać broni w domu bez nadzoru. Ustawa mówi nam, że broń należy przechowywać tak aby uniemożliwić do niej dostęp osób nieuprawnionych. Rozporządzenie tych sposobów wymienia kilka.

W przypadku broni długiej musimy zaopatrzyć się w szafę, która spełnia normy S1, a do broni krótkiej musimy posiadać skarbczyk również o odpowiedniej klasie odporności na wypadek włamania się o standardzie S1. Wielkość to kwestia ile mamy miejsca w domu, ile mamy jednostek broni oraz logistyki i ergonomiki przechowywania broni. Pamiętać musimy, że amunicję również przechowujemy w zamknięciu.

Posiadacze broni palnej to osoby niezwykle zdyscyplinowane, które w żadnym przypadku nie dopuszczą się używania broni w miejscach niedozwolonych. W Polsce nie ma przepisów, które pozwalałyby na używanie broni gdzie popadnie. Jesteśmy zobligowani do korzystania z broni w miejscach do tego przeznaczonych, a takimi są strzelnice. Każda strzelnica posiada regulamin i zasady korzystania z broni.

Poza tym dla każdego typu broni zezwolenia są odrębne wymagania, które należy spełnić.

Szczegółowe informacje uzyskamy w stowarzyszeniu Zbrojownia www.zbrojownia.org

Aleksandra Madej