Czy na ulicach Gniezna w strefie Tempo 30 jest bezpiecznie?

Strefę Tempo 30 wprowadzono kilka lat temu po śmiertelnym wypadku, nakazuje ona kierowcom zdjęcie nogi z gazu. Mieszkaniec Gniezna audytor bezpieczeństwa ruchu Szymon Zieliński oraz Emil Rau wraz ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze przeprowadzili analizę na gnieźnieńskich ulicach w centrum miasta.

Na konferencji prasowej przedstawiono uwagi i propozycje działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

Obejrzyj film:

Głównym powodem przeprowadzenia analizy było zweryfikowanie poziomu prędkości z jaką poruszały się pojazdy w strefie Tempo 30 oraz dokonanie oceny oznakowania ulic jak również ostatnie zdarzenia, do których doszło na przejściach dla pieszych.

dav

– „Często miałem odczucie iż jedyną przyczyną zdarzeń jest nadmierna prędkość pojazdów. Nie chciałem kierować się odczuciami.” – mówi pan Szymon.

Badania były możliwe dzięki udostępnionym przyrządom do pomiarów prędkości, takich samych jakimi dysponuje polska policja. Wnioski były niepokojące. Okazało się, że w strefie Tempo 30 na:

 • Wyszyńskiego średnia prędkość to 40,3 km/h, maksymalna 86 km/h
 • 3-Maja średnia prędkość to 39,3 km/h, maksymalna 60 km/h
 • Chrobrego średnia prędkość to 34,9 km/h, maksymalna 48 km/h

Natomiast na pozostałych ulicach, na których obowiązuje ograniczenie do 50 km:

 • Konikowo średnia prędkość to 54,4 km/h, maksymalna 86 km/h
 • Słowackiego średnia prędkość to 54,2 km/h, maksymalna 73 km/h
 • Witkowska średnia prędkość to 54,5 km/h, maksymalna 110km,h

dav

Wnioski jakie nasunęły się z przeprowadzenia pomiarów prędkości to, że strefa uspokojonego ruchu w mieście jest tylko strefą TEORETYCZNĄ i nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem.

A więc czego potrzeba w Gnieźnie dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach?

W opracowanej analizie apelowano o:
1. urealnienie strefy ograniczonej prędkości, aby uspokojenie ruchu było faktyczne, a nie teoretyczne. Poprzez:

 • wdrożenie skrzyżowań równorzędnych
 • urządzenia brd ( progi, azyle, słupki)
 • uporządkowanie parkowania, szczególnie przy przejściach dla pieszych.

2. Zawężenie przekrojowe szerokich ulic, aa dodatkową przestrzeń przeznaczyć na:

 • Pasy rowerowe
 • Poszerzenia chodników
 • Wprowadzenie większej ilości zieleni
 • Ucywilizowane miejsca postojowe

3. Skuteczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego:

 • Przekraczania prędkości na długich, prostych i szerokich ulicach
 • Parkowania w pobliżu przejść dla pieszych i na chodnikach, gdzie piesi są zasłaniani, a przestrzeń przeznaczona dla nich jest zawłaszczana i niszczona przez samochody.

Oczekujemy zdecydowanych działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gnieźnie.

Sprawę będziemy na bieżąco monitorowali.

Aleksandra Madej