3500 % kosztów należności głównej ! Który bank daje takie odsetki?

30 sierpnia 2018  roku, Sąd Rejonowy w Szczecinie  uznał racje dziennikarza gazety SKARGA.COM,  domagającego się zwrotu od Gminy Miasto Szczecin,  nienależnie pobranej opłaty w strefie płatnego parkowania.  Głównym powodem roszczenia naszego dziennikarza był fakt nieprawidłowo oznakowanego parkingu przy którym należało wnosić opłaty za postój. Z wyrokiem sądu pierwszej instancji nie zgodziła się strona pozwana i złożyła apelację, gdzie po rozpoznaniu sprawy w Sądzie Okręgowym , apelacja  została oddalona jako bezzasadna.  Tym samym  wyrok z dnia 30 sierpnia 2018 roku stał się prawomocny a Gmina Szczecin musi zwrócić powodowi 1,70 zł  oraz ponieść koszty  rozprawy w I instancji jak i koszty sprawy apelacyjnej. Zatem  nie licząc  należnych odsetek   „Szczecin” poniósł koszty ponad  3500 % wyższe niż kwota należności głównej  i wszystko wskazuje na to, że to nie pierwsza i  nie ostatnia taka sprawa..

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym ze sprawy sądowej.

hqdefault1

SKARGA.COM